2019. május 19., Ivó, Milán       


Jogi nyilatkozat

1. Bevezetés

a.) A www.sztorizo.hu online történet megosztó (továbbiakban: Sztorizó) üzemeltetője a Dotcom Média Információmenedzsment Kft, adószám: 14013469-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-071616 (továbbiakban: Üzemeltető). A Sztorizó felhasználója minden látogató, aki a Sztorizó weboldalt megnyitja, annak tartalmát tanulmányozza, illetve a weboldal szolgáltatásait használja (továbbiakban: Ön). A Sztorizó a http://www.sztorizo.hu Internet címen érhető el.

2. Szerzői jogok

a.) Amennyiben Ön a Sztorizóhoz bármilyen szellemi terméket, történetet, szöveget, képet juttat el, vállalja, hogy ezen szöveges és képi tartalmakat az Üzemeltető minden további díjfizetési kötelezettségtől mentesen időben és térben korlátlanul felhasználhatja, publikálhatja. A feltöltött szöveges és képi tartalmakat az Üzemeltető harmadik fél weboldalán megjelentetheti, egyben vagy részében egyaránt. Az Üzemeltető a Sztorizóra való tartalom feltöltéssel összefüggő szolgáltatásokért sem anyagi, sem más ellenszolgáltatást nem kér – és nem is kérhet, így a szöveges és képi tartalmak megjelenítéséért honoráriumot fizetni nem tud. Ennek értelmében a Sztorizó egy virtuális történet gyűjtemény.

b.) A Sztorizóra Ön csak saját szerzői jogú illetve szabadon felhasználható szöveges és képi tartalmakat tölthet fel.

c.) Ön a felhasználói feltételek tudomásulvételével elfogadja és magára érvényesnek tekinti, hogy nem tölt fel szerzői jog, üzleti titoktartás által védett elemeket, valamint bármit, ami személyiségi jogokat sérthet, kivételt képez az az eset, ha a feltöltő ezen jogok tulajdonosa és ezekről döntést hozhat, vagy ha a feltöltő a jogok tulajdonosától érvényes és hivatalos felhatalmazást kapott.

d.) Ön beleegyezik, hogy az Üzemeltető a feltöltött szöveges és képi tartalmakat felhasználhassa, másolhassa, módosíthassa és sokszorosíthassa, térben és időben korlátlanul, bármilyen médiumban.

e.) Ön kérheti az Ön által feltöltött szöveges és képi tartalmak törlését. A kérést az Üzemeltető számára a „Kapcsolat” menüpontban kell eljuttatnia. Ön a törléssel tudomásul veszi, hogy a törlés csak annak átvezetési dátumától esedékes, így a korábban letöltött képi és szöveges tartalmak a továbbiakban is díjmentesen felhasználhatóak bárki számára. Az Üzemeltető a képi és szöveges tartalmak olvasóit nem értesíti a változásokról.

f.) A Sztorizó szöveges és képi tartalmainak másolása, közvetítése, sokszorosítása, terjesztése, lejátszása illetve bárminemű a felsoroltakhoz hasonló felhasználása kizárólag a feltöltött anyag tulajdonosának és/vagy az Üzemeltető hivatalos felhatalmazásával történhet meg.

g.) Amennyiben Ön letölt vagy kinyomtat a Sztorizón található bármilyen tartalmat, az újonnan létrejött példányon köteles feltüntetni a szerzői és ahhoz hasonló más tulajdonosi jogokat.

h.) Amennyiben a Sztorizóról bármilyen történetet – részben vagy egészben – felhasznál más tartalmak létrehozásához, a forrást Ön köteles megjelölni a következőképpen: www.sztorizo.hu. Amennyiben a létrehozott új tartalom Interneten jelenik meg, a www.sztorizo.hu hivatkozást hiperlinkként kell elhelyezni a http://www.sztorizo.hu Internet címre mutatva.

i.) Ön a Sztorizón található szöveges és képi tartalmakat bármikor elküldheti a Sztorizó oldalon keresztül, azonban az oldal történet (sztori) küldő szolgáltatását nem használhatja illetéktelen reklám e-mailek (spam) terjesztésére. Ön a Sztorizó történet küldést magán és kereskedelmi célra egyaránt ingyenesen használhatja.

j.) A Sztorizón található szöveges és képi tartalmak szerzői jogi védelem alá eshetnek. A szerzői jog tulajdonosa a történet írója, illetve a képek készítője. Az oldalon található képek egy része az un. Creative Commons licensz alá esik (bővebben: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/deed.hu). Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Sztorizón megjelenő esetleges szerzői joggal védett szöveges és képi tartalmak jogosulatlan megjelenítéséért, mivel az oldalon található történetekben a szöveges és képi tartalmakat felhasználói küldték be. Az Üzemeltető nem ellenőrzi a beküldött szöveges és képi tartalmak felhasználásának jogosultságát, ez a beküldő felhasználó felelőssége. Amennyiben a beküldött és a feldolgozásra került szöveges és képi tartalmak készítője, a tulajdoni jogok birtokosa, illetve képviselője bármely jogát vagy érdekét a weboldalon történt publikálás sérti, kérésére a weboldalon lévő szellemi termékét az Üzemeltető eltávolítja.

3. Felelősség kizárása

a.) Bármely az oldalon vagy az oldalon keresztül elérhető anyagokért az Üzemeltető bizalmassági és/vagy biztonsági felelősséget nem vállal.

b.) Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a szöveges és/vagy képi tartalom hibásan, hiányosan vagy nem megfelelő kategóriában szerepel, a történet nem a címének megfelelő tartalmú, vagy a kép nem kapcsolódik hozzá.

c.) Az Üzemeltető nem vizsgálja felül a felhasználók által feltöltött anyagot és nem ellenőrzi azokat, mielőtt egy harmadik fél számára is hozzáférhetővé válnak. A megtekinthető anyagok tartalmazhatnak egyesek által kifogásolható, elfogadhatatlan vagy sértő elemeket. Az Üzemeltető nem tudja garantálni ezen elemek eltávolítását az oldalról valamint esetleges előfordulásuk esetén felelősséget nem vállalunk

d.) Ön nem tehet közzé törtvénybe ütköző, obszcén, rágalmazó, fenyegető, erotikus, pornográf, fajilag vagy etnikailag sértő vagy bármilyen más módon el nem fogadható tartalmakat.

e.) Ön nem használhatja a Sztorizó által kínált kommunikációs rendszert kereskedelmi célra. Ez alól kivétel az érdekes céges történetek közzététele, melyet Ön – amennyiben a cég képviseleti jogával rendelkezik, vagy a képviselő erre felhatalmazta – ingyenesen közzétehet a Sztorizón.

f.) Önnek a saját maga által feltöltött, a Sztorizón közzétett és bárki által elérhető tartalmakért illetve azok bármilyen következményéért kizárólagos felelősséget kell vállalnia.

g.) Az Üzemeltető a történetekhez írt megjegyzéseket (kommenteket) csak megjeleníti, azok tartalmával nem feltétlenül ért egyet, és a tartalomért felelősséggel nem tartozik. A beküldött megjegyzések az oldalon azonnal, ellenőrzés nélkül megjelennek.

h.) Ön nem közölhet szándékosan rossz információk alapján kidolgozott vagy arra vezető tartalmakat, melyek így károsíthatják az Üzemeltetőt és/vagy bármely harmadik felet.

i.) Az Üzemeltető a Sztorizó használatából származó károkért felelősséggel nem tartozik.

j.) Az Üzemeltető és/vagy az Üzemeltető bármely munkatársa felelősséget nem vállal és felelősségre nem vonható semmilyen, a következőkben felsorolt esetben: bármilyen természetű anyagi vagy nem anyagi károsodás esetén, mely a Sztorizó használata során keletkezik, a Sztorizó adatbázisba történő bármilyen illetéktelen behatolás esetén és az ott található személyes adatok felhasználása esetén, a Sztorizó oldalról és/vagy a Sztorizó oldalra történő adatátvitel bármilyen formájú megszakítása vagy megszüntetése esetén, bármely, a Sztorizó oldal vagy társoldalainak használata során letöltött vírusfertőzés estén.

k.) Az Üzemeltető vagy bármilyen munkatársa semmilyen mértékű felelősséget nem vállal és felelősségre nem vonható a Sztorizón található, ott hozz férhető valamint onnan letölthető ismeretanyagok, reklámanyagok, valamint társoldalak ellenőrzéséért, vagy bármilyen egy harmadik féllel lebonyolított tranzakció felügyeletéért.

l.) Bár az Üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz az érdekében, hogy az elküldött történetek megérkezzenek a címzetthez, az Üzemeltető nem vállal felelősséget az esetlegesen elveszett vagy rossz címre érkezett történetekért. Egyes spam szűrők a Sztorizó e-mailjeit kiszűrhetik, így az e-mailben elküldött történetek elveszéséért az Üzemeltető hatáskörén eső tényezők is okolhatóak. Amennyiben elveszett e-mailt tapasztal, kérjük ellenőrizze a címzett spam szűrőjét, és lehetőség szerint tegye a sztorizo.hu domainről érkező e-maileket az un. „white list”-ra (engedélyezett levelek listája).

m.) A Sztorizó rendszer egyszerűbb és gyorsabb kezelése érdekében a történetek küldéshez nem szükséges a küldő e-mail címének és személyazonosságának verifikációja (ellenőrzése). Önnek tilos más nevében illetve más e-mail címével történetet küldeni a Sztorizó rendszerből. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget más nevében illetve e-mail címével elküldött történetekért.

n.) Az Üzemeltető a törvény által adott legteljesebb mértékben elhárít bármiféle felelősséget a weboldalra feltöltött tartalmakkal kapcsolatban. A feltöltést követően azokért semmilyen mértékben és minőségben felelősséget nem vállal.

4. Adatok kezelése és nyilvántartása

a) A Sztorizó néhány szolgáltatásának használatához regisztráció szükséges. Önnek a regisztráció során pontos információkkal kell szolgálnia, a regisztrációs űrlap szerint. Regisztrációjának titkos kezelése az Ön felelőssége. Az Üzemeltető nem vállal felelőssége a felhasználónevével és/vagy jelszavával való bárminemű visszaélések miatt. Bármilyen biztonsági rés illetve illetéktelen használat fennállása esetén Ön köteles azonnal figyelmeztetni az Üzemeltetőt a „Kapcsolat” menüpont segítségével. Az Ön felhasználónevének és jelszavának illetéktelen használata esetén Ön felelősségre vonható felelőtlen adatkezelés miatt, amennyiben az Üzemeltetőnek abból kára származott.

b.) Amennyiben Ön, illetve az elhelyezett szöveges és képi tartalmak készítője olyan információt közöl – magáról vagy a történetekről illetve képekről – a Sztorizón, amelyekkel a személye beazonosítható, úgy elfogadja, hogy az Üzemeltető ezeket az információkat a hatályos hazai jogszabályoknak megfelelően tárolja és felhasználja.

c.) Harmadik fél által feltöltött – szöveges és/vagy képi tartalmakban megjelenő – személyes információkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A feltöltött szöveges és képi tartalmakat az Üzemeltető személyes információk tartalmazása szempontjából nem ellenőrzi.

d.) Ön a Sztorizón nem gyűjthet bárkire vonatkozó olyan adatokat, melyek személyiség azonosító szereppel bírnak.

e.) Ön az adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az Ön adatait nyilvántartsa, és az Üzemeltető weboldalaival kapcsolatban, vagy harmadik fél ajánlataival megkereshesse Önt. Az adatbázisban tárolt személyes adatokat harmadik félnek az Üzemeltető csakis az Ön előzetes engedélyével adhatja át. Önnek bármikor lehetősége van adatainak töröltetésére, melyet bármely előforduló egyedi azonosítóra hivatkozva írásban (akár a „Kapcsolat” menüpont segítségével is) megtehet.

f.) Az Üzemeltető a rendszerben levő szöveges és képi tartalmakat bármikor törölheti. Ez azt eredményezheti, hogy a feltöltött szöveges és képi tartalmak eltűnhetnek, illetve az elküldött történetek nem tekinthetőek meg az elküldés után. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az elveszett szöveges és képi tartalmakért, így kérjük, fontos szöveges és képi tartalmait saját számítógépén is mentse le. A Sztorizó nem szöveges és képi tartalmak hosszú távú tárolására szolgál, hanem történetek megosztására.

g.) Az Üzemeltető a Sztorizó weboldalon Harmadik Fél által megjelenített hirdetéseket is alkalmazhat. Az Üzemeltetőnek és hirdetéseket szolgáltató Harmadik Félnek jogában áll az Ön böngészőjén cookie-kat elhelyezni és leolvasni, illetve web beacon-t használni információ-gyűjtésre a Sztorizó weboldalon elhelyezett hirdetések tekintetében. A cookie-k és a web beacon-ok kezelése az Üzemeltető, illetve az Üzemeltető által megbízott Harmadik Fél döntése alapján történik.

h.) A Google, mint külső szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére a Sztorizó weboldalon. A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket a Sztorizó weboldalon és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg. Ön kikapcsolhatja a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével a http://www.google.com/privacy_ads.html címen.

5. Harmadik személy weboldalaiért vállalt felelősség kizárása

a.) A jelen oldalakról más Internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amennyiben ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a jelen oldalakat el fogja hagyni. Az új oldalhoz kapcsolódás esetén minden esetben az egyes oldalakra vonatkozó látogatási és használati elvek az irányadóak. A jelen oldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik. Az ezeken az oldalakon található kijelentéseket ennek megfelelően az Üzemeltető nem tekinti magáénak. Fentiek alapján nem vállalunk felelősséget különösen az ilyen oldalakon, ill. oldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, és másoknak okozott károkért.

b.) Azon internetes oldalak tulajdonosai, amelyekhez az Üzemeltető által működtetett internetes megjelenésen keresztül hiperlink kapcsolódik, kizárólagos felelősséggel tartoznak mind oldalaik tartalmáért, mind pedig az oldalakon ajánlott termékek eladásáért és a megrendelések lebonyolításáért.

c.) Az Üzemeltető nem felel a szerzői jogoknak, iparjogvédelmi jogoknak és a személyiségi jogoknak a hiperlinkkel ellátott, idegen oldalon történő megsértéséért.

d.) A hiperlinkkel kapcsolódó oldal tulajdonosa illetve fenntartója részére címzett megrendelés vagy bármilyen más jognyilatkozat esetén a látogató és e harmadik személy között jön csak létre szerződés, semmiképpen nem jön azonban létre szerződés az Üzemeltető és a látogató között.

e.) A csatolt internetes oldal használata során annak tulajdonosa illetve fenntartója által közzétett használati feltételeket kell figyelembe venni.

6. Általános rendelkezések

a) Ön tudomásul veszi és beleegyezik, hogy az Ön által feltöltött anyagok mások által elérhetőek és letöltésük során az Üzemeltető előnyökhöz juthat, amely előnyök megosztásáért az előnyt juttató tartalom feltöltője nem folyamodhat, róla teljes mértékben lemond az Üzemeltető javára.

b) A fenti feltételek megszegése vagy be nem tartása esetén az Üzemeltetőnek jogában áll a Felhasználó feltételeket sértő elemeket (szöveges és képi tartalmak, megjegyzések, stb) eltávolítani a honlapról, a feltöltőt pedig letiltani és eltávolítani a felhasználók köréből.

c.) Az Üzemeltető jogosult a fenti Felhasználói feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani. Tanácsoljuk, hogy a Felhasználói feltételeket időről időre ismét tanulmányozza át, hogy mindig időszerű információk birtokában legyen.

d.) Ön a Sztorizóra való regisztrációval elfogadja a felhasználói feltételeket. A fentieken túlmenően a jelen nyilatkozat elfogadásával Ön kifejezetten lemond azon jogáról, hogy a fenti nyilatkozatot bármilyen okból vagy módon módosítsa vagy visszavonja. Ön szavatolja továbbá, hogy jelen nyilatkozat megtételére jogosult, az nem sért szerzői és egyéb jogokat.

A jognyilatkozat utolsó módosítása: 2009. március 23.

 Történetek |   |  Impresszum |  Jogi nyilatkozat |  RSS